Предвиждат ремонт на част от покрива на сградата на театъра в Панагюрище

Община Панагюрище обяви обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на част от полетата на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“. Предметът на поръчката включва изпълнението на всички предвидени и съпътстващи дейности, необходими за цялостното изпълнение на строително-монтажните работи, както и всички външни доставки и услуги, свързани с предмета на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката е 181 493,33 лева без вкл. ДДС. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие продължава до 18 октомври.

ТАЗИ и още новини може да прочетете и в печатното ни издание – вестник „ОБОРИЩЕ“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn