Предвиждат укрепване на коритото на река Луда Яна в Панагюрище

Община Панагюрище откри процедура за възлагане на обществена поръчка за укрепване на коритото на река Луда Яна. Предметът на поръчката е: „Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище IV – Етап от км. 2+022 до км 3+001.83 по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Укрепване на коритото на р. Луда Яна – Подетап от км 0+094.70 до км 195.62 с дължина 100.93 м; Обособена позиция № 2 – Укрепване на коритото на р. Луда Яна – Подетап от км 0+195.620 до км 0+293.51 с дължина 97.89 м“. Коригирането на коритото на реката в участъка и почистването на натрупаните наноси е наложително, тъй като при преминаване на високи води има опасност от разливания и наводнения на прилежащите терени и дворове, се посочва в техническата спецификация на обекта.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 144 566,67 лева /без ДДС/. Оферти ще се приемат до 7 юни. Планира се корекцията да се извършва през маловодния период (юли – октомври).

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn