Преди приемането на бюджета на Община Панагюрище от Реформаторския блок излязоха със свое становище

Съветниците от групата на Реформаторския блок в Общински съвет-Панагюрище Веселина Зумпалова-Ралчева, Пламен Търкаланов и Стоян Христов излязоха със становище във връзка с приемането на бюджета на Община Панагюрище за 2016 година и Инвестиционната програма, броени дни преди неговото гласуване от местния парламент. „На първо място бихме искали да изразим недоумението си от подреждането на приоритетите на общината що се отнася до капиталовите обекти, посочени в инвестиционната програма. От така предложените обекти не става ясно кои са основните разпознати от Общината проблеми за разрешаване и обекти, които биха донесли обществена полза за най-големи групи граждани на общината“, се казва в разпространено до медиите писмо, в което съветниците изразяват своето виждане по отношение най-приоритетните обекти и нужди на жителите на община Панагюрище.
Според реформаторите съществуват няколко проблема, които се задълбочават с всяка изминала година и за решаването им не се взимат никакви мерки от години. Един от тези проблеми е липсата на достатъчно места за паркиране в централната градска част. За решаването на този проблем те предлагат да бъдат заделени средства за обследване на възможностите за нови паркоместа в централната градска част, обособяване на зелен паркинг по продължението на река Луда Яна от моста до Градския пазар до моста при СОУ „Нешо Бончев“ , като бъде поставена настилка, позволяваща запазване и на тревната растителност, както и дървета и други зелени храсти между паркоместата (по подобие на паркингите по поречието на река Марица в Пловдив). Друг вариант е разграфяването на паркоместа по ул. „Георги Бенковски”, диагонално на тротоара, а не успоредно, така че да могат да паркират по-голям брой автомобили.

Съветниците от Реформаторски блок открояват и липсата на достатъчно места за настаняване в по-ниска ценова категория, най-вече за учениците, както и за участниците в многобройните спортни и фестивални прояви в града. Този проблем би могъл да бъде частично решен с продължаването на реновирането на вилите на ученическия лагер в с.Панагюрски колонии и приспособяването им за целогодишно ползване, както и с изграждането на туристическа спалня в Панагюрище, обясняват от Реформаторския блок.

Осигуряване на обществен ред и сигурност в населените места на общината, опазване на изграденото вече имущество, премахването на незаконните сметища, посегателствата срещу общинската /а и частната/собственост е друг значим проблем, изтъкнат от тях. Отдават сериозно значение и на въпроса с подобряване на инфраструктурата в кварталите на град Панагюрище, междублоковите пространства, както и в малките населени места на общината, също и на проблема със снабдяване на жителите на населени места с дърва за огрев. Предлагаме на Общината да създаде общинско предприятие или общинско търговско дружество за управление на общинския горски фонд, заявяват тримата съветници.
Друго предложение, което те лансират, е принципът 30% от средствата от продажби на собственост да се връщат обратно за инвестиции в съответните населени места, да бъде частично променен, като този процент стане 50 и бъде не само от продажбите на общинска собственост, а и от наемите, арендите и учредяването на право на строеж. Така от една страна ще могат да бъдат решени много повече проблеми в селата, а от друга -ще бъдат насърчени кметовете по населени места да положат усилия за най-пълноценно ползване на имотите – общинска собственост, за търсене на инвеститори и насърчаване на бизнес активността. Това ще донесе и допълнителни обществени ползи – повече работни места, повече данъци и такси в общината.
Бюджет` 2016 на Община Панагюрище предстои да бъде приет на заседание следващата седмица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn