Предлагат за дарение имот на ул.“Братя Дейкови“ за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-филиал Панагюрище

В Общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от местната администрация за дарение на общински недвижим имот, намиращ се на ул. „Братя Дейкови” в полза на Министерството на здравеопазването. Имотът включва терен с площ 3 368 кв. м. в едно с построените в него две сгради, съответно с площ 285 кв.м и 76 кв. м., ползвани от филиала на ЦДГ „Пролет”. Дарението е необходимо във връзка с получено писмо в Общинска администрация от Министерството на здравеопазването за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 год. за подкрепа на спешната медицинска помощ. С оглед осигуряване на средства за проектиране, преустройство, обзавеждане и оборудване на сгради, общинска собственост, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/-филиал Панагюрище.

Припомняме, че след приватизацията на МБАЛ „Събо Николов” ЕООД, ЦСМП-филиал Панагюрище временно беше преместен в помещения, намиращи се на първия етаж в сградата на поликлиниката. Между Община Панагюрище и ЦСМП-Пазарджик беше сключен договор за безвъзмездно управление за периода 21 април-19 октомври 2015 год. Ползваните помещения бяха временно пригодени за нуждите на филиала и не отговарят на нормативните изисквания за такъв тип обекти.

В тази връзка Общинска администрация предлага местният парламент да вземе решение за преобразуване на имота от публична общинска собственост в частна общинска собственост и да даде съгласие да бъде извършено дарение в полза на Министерството на здравеопазването.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn