Предлагат инж. Лука Гарчев за званието „Почетен гражданин на град Панагюрище“

Инж. Лука Гарчев да бъде удостоен с почетното звание на община Панагюрище „Почетен гражданин на град Панагюрище“. Това предложение са отправили от Ротари клуб-Панагюрище към кмета на община Панагюрище и председателя на местния парламент.

Инж.Лука Иванов Гарчев има изключителни заслуги и принос за развитието на икономиката в община Панагюрище, Пазарджишка област и Република България в областта на отбранителната индустрия в интерес на националната сигурност на страната.
През целият си професионален път, той се изявява като изключителен технократ, модерен управленец и ясен визионер за бъдещето на Оптикоелектрон .
Изключителен патриот за родния град Панагюрище, той не жали сили и енерrия за развитието на община Панагюрище.
Неговата любов към родния край е свързана с участието му в различните форуми за настоящето и бъдещето на Панагюрище и личен принос за осъщесrвяването на различните политики на общината, в т.ч. и като личен дарител на образователни, културни, спортни и социални учреждения, неправителствени организации и др.
Това са и основните мотиви, посочени от Ротари клуб-Панагюрище в предложението им за удостояването на инж. Лука Гарчев с почетното звание на община Панагюрище.

Към писмото на панагюрските ротарианци, подписано от президента на организацията Иван Иванов е добавена кратка биографична справка за инж. Гарчев.

Лука Иванов Гарчев е роден на 09.11.1946г. в гр.Панагюрище. Завършва средното си образование през 1964г. В гимназия „Нешо Бончев“, а висшето във ВМБИ/Висш електротехнически институт/ „Ленин“-София, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини през 1969г. Същата започва работа в завод „Бунай“, който от скоро е в голямото семейство на ДСО“Металхим“-Сопот.
През 1971г. започва работа в новосъздадените Обединени заводи „Оптикоелектрон“ и по-точно Инструментален завод като конструктор, н-к конструктивен отдел и зам.директор по техническите въпроси.
През месец ноември 1980г. е назначен за зам. главен директор по техническите въпроси на Машиностроителен комбинат „Оптикоелектрон“.
От 01.07.1984г. е първият директор на новосъздадения Институт по оптико-електронно приборостроене в рамките на „Оптикоелектрон“.
На тези две длъжности проличават неговите качества като технократ и ръководител, умеещ да увлича младите специалисти в реализацията на високотехнологичните производства и технологии за усвояването на специалните изделия и тяхното редовно производство. В над 12 500 души, а различните звена на „Оптикоелектрон“ са разположени в 6 окръга на страната.
Още като млад специалист, той участва активно и плодотворно в различните форми на ТНТМ /Техническо и научно творчество на младежта/.
Под негово ръководство клубът по ТНТМ на „Оптикоелектрон“ и град Панагюрище многократно са национални първенци.
Инж. Лука Гарчев взема съществено участие в усвояването и производството на сложни и високотехнологични изделия като: машина за електроискрово напластяване „Елфа“, телеподаващо устройство за заваръчен апарат „Изаплан“, машина за стенографиране и дешифриране „Стеноки“ и др.
От 02.09.1991г. е назначен за първи генерален директор на „Медиам“ – фирма за твърдосплавни режещи инструменти.
От 19.04.1998г. се връща в „Оптикоелектрон“ като зам.изпълнителен директор по производствено-техническите въпроси.
От 01.03.2003г. е изпълнителен директор на „Оптикоелектрон Груп“АД.
Той е основоположник на автомобилния спорт в Панагюрище и активен състезател.
Лука Гарчев е утвърди като „старейшина“ в община Панагюрище, търсен и полезен за всички жители, организации, учреждения и фирми в общината.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn