Предлагат създаването на Обществен съвет за социално сътрудничество

В Общински съвет–Панагюрище е постъпило предложение от кмета на общината Никола Белишки за създаване на Обществен съвет за социално сътрудничество. Основните му функции ще се изразяват в съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината, подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги. Съветът ще съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги, за контрола върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, както и за изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на община Панагюрище.
Предложението е съветът да бъде оглавен от Галина Матанова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности” на община Панагюрище, и да има осем членове, които са лица, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
Предстои внесеното предложение да бъде гласувано от местния парламент.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn