Предложение да бъдат освободени от заплащане на такса за битови отпадъци образователни и културни

Общински съвет-Панагюрище да вземе решение за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2021г. на детските градини, Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината. Такова предложение до градския парламент отправя градоначалникъът Никола Белишки въз основа на постъпили заявления от директорите на детските заведения и председателите на читалища в община Панагюрище. В предложението за освобождаване от такса за битови отпадъци са включени още Исторически музей-Панагюрище и едно от общинските търговски дружества – „Оборище“ ЕООД, отново след подадени молби от директора на културната институция и от управителя на медийното дружеството.

Услугите, включени в такса битови отпадъци, са сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn