Предложеният бюджет на Община Панагюрище за 2021 година е с рекордно високи стойности

Общата рамка на предложения бюджет за 2021 година на Община Панагюрище е с рекордна стойност от 28 010 144 лева, от които за държавни дейности 14 539 137 лева, за местни дейности 12 602 822 лева и 868 185 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Това става ясно от публикувания днес проект на Бюджет 2021. Финансовата рамка е по-висока от миналагодишната, която бе в размер на 24 362 834 лева. Публичното обсъждане на проектобюджета е на 10 февруари. През този месец предстои и гласуването в зала.

Акценти в проектобюджета за 2021 година:

 • Неповишаване на размера на местните данъци и такси за жителите на
  община Панагюрище.
 •  Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ –многофамилни
  жилищни сгради – обновяване и прилагане на мерки за енергийна
  ефективност; публични сгради – обновяване и внедряване на мерки за
  енергийна ефективност в обществени институционални сгради,
  реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с
  деца на улицата.
 •  Стартиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони за
  реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в
  селата Попинци, Левски и Баня. Ремонт на сградата на читалището в село
  Оборище.
 • Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с
  външно финансиране – спортна инфраструктура, културна инфраструктура,
  кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади.
 •  Рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в
  населените места на общината.
 •  Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с
  повишено качество система от социални услуги за местната общност –
  осигуряване на лична помощ за хората с увреждания, с цел подкрепа за
  независим живот, реализиране на годишна програма за профилактика на
  здравето за всички ученици 5 – 7 клас в общинските училища. Разкриване на
  нова услуга „Асистентска подкрепа“.
 •  Увеличаване на средствата за финансиране в образованието за
  повишаване на доходите на педагогическите специалисти в системата на
  предучилищното и училищното образование, подобряване и модернизиране
  на образователната инфраструктура, дофинансиране на маломерните
  паралелки.
 • Дофинансиране и подкрепа на културните институции. Устойчивост във
  финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на
  община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център със
  развиващ се туристически потенциал. Въвеждане на модернизирани
  информационни системи.
 •  Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище чрез мащабно
  благоустрояване на спортната база. Подобряване на условията за спорт и
  отдих за всички и финансиране на спортните клубове.
 •  Изграждане на събирателен център за едро габаритни отпадъци, генерирани
  на територията на община Панагюрище.

Темата продължава на страниците на новия брой на вестник „ОБОРИЩЕ“ в сряда.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn