Предприемат спешни мерки срещу разпространението на заболяването заразен нодуларен дерматит, засягащо едрите преживни животни

Областната епизоотична комисия, ръководена от заместник областния управител Стефан Мирев, заседава днес във връзка с констатирани огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит в префектура Серес, Република Гърция, съобщиха от областната администрация. Участваха представители на ОДБХ, ОДМВР, РЗИ, РДПБЗН, РИОСВ, РДГ и Областна дирекция „Земеделие” Пазарджик. Болестта е силно заразна, с летален изход, засяга едрите преживни животни и причинява сериозни икономически загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за движение на едри преживни животни и продукти от тях, от засегнатите райони. Вирусът е изключително устойчив, пренася се от кърлежи, мухи и комари или чрез директен контакт между здрави и болни животни. Преносители могат да бъдат говедата и биволите, също елените и сърните. Клиничните признаци са треска, подуване и гнойни отоци по кожата на говедата, най-вече млекодайните породи. Болестта не е опасна за хората, заразените животни не се лекуват, а се унищожават. Със заповед на областния управител е разпоредено предприемането на конкретни действия за недопускане разпространението на заразната болест на територията на област Пазарджик, а именно – незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, като същите се запознаят с епизоотичната обстановка, набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини и до 15 април 2016 г. да уведомят писмено областния управител за предприетите мерки и тяхното изпълнение. Кметовете на общини в област Пазарджик, да разпоредят на кметовете на кметства или кметски наместници на населените места в съответната община: да извършат преброяване на всички едри преживни животни, отглеждани на територията на селището и да предоставят списъците на официалния ветеринарен лекар, служител на ОДБХ – Пазарджик, отговарящ за съответната община. Не се допуска провеждането на нерегламентирани пазари и изложби на едри преживни животни на територията на селищата. Директорът на ОДБХ – Пазарджик, да разпореди на служителите в отдел „Заразни болести по животните“ да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни на територията на общините в областта; да информират кметовете на населените места както и лицата отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни,начините за извършване на дезинсекция и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответният официален ветеринарен лекар. Директорите на ОДБХ и на МВР да организират съвместно извършването на контрола върху търговията и движението на едри преживни животни.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn