Председатели и секретари на читалища се събраха на първото си за годината Областно съвещание

В следобеда на 27 февруари в читалище „Хр. Ботев-1897 г.“, Регионалният читалищен център посрещна председатели и секретари на читалища на първото си за годината Областно съвещание, информира инж. Радка Енчева-Кочева.

Акцентите в читалищната дейност по това време на годината и въпросите около отчетността, бюджетирането, планирането и организирането на мероприятия в периода, изпълниха форума с приповдигнатост, ангажираност и устременост към търсене на отговори и решения. През поредния прочит на нормативната уредба и споделянията от практиката – в настоящето, каквото е.

Водещата – инж. Радка Енчева-Кочева, направи представяне на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи: провеждането на отчетните събрания, публикуването на актове и вписването на читалищните сдружения в Регистрите на народните читалища, юридическите лица с нестопанска цел и културните организации – към отделните министерства. Посочи възможностите за кандидатстване по проекти за финансиране на дейности за ремонт и обновяване на материално-техническата база, за подпомагане на художествената самодейност и опазване на нематериалното културно наследство. Запозна с условията и реда по изготвяне на проектните идеи към ведомствата на културата, регионалното развитие и благоустройството, агенцията за хората с увреждания.

Заради потребностите на читалищните специалисти, от подобни отворени формати, съвещанието се превърна в широко пространство за споделяне и обмен. То продължи по-дълго от предвиденото и даде заявка за регулярност на провеждане на всеки два месеца. Като профилактика на каналите за информация в различните посоки, за координиране на дейностите в мрежата, за поддържане на професионалните стандарти и етика, и добрия публичен образ на читалищната институция…. За структурирано знание, за поддържане на работния ритъм, за преодоляване на Ковид – щетите и инерцията на времето, срещу „успиване“ в рутината.

Областното читалищно съвещание отдаде и почит към починалите колеги от регионалната мрежа. Поводът за това възпоменание беше годишнина от рождението на секретаря на читалището в с. Левски – Светлана Караджова, която си отиде от този свят през септември, след дългогодишна посветеност на читалищната работа и налагането на Фестивала за автентичен фолклор „Ха, надпей ме“ като значимо културно събитие в община Панагюрище и област Пазарджик!  Поклон!

Представен беше и новоназначеният секретар-библиотекарят на читалище „Епископ Дионисий“, с. Драгор – Запринка Керина, на която всички пожелаха търпение и: На добър час!“.

Не мина и без поздравления по повод 1 март – за Баба Марта и за Празника на любителското творчество. Организатори и участници си размениха мартеници, добри пожелания и споделиха надежди.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn