Представена бе книгата „Панагюрци в Цариград през Възраждането. Справочник.” на доц. д-р Атанас Шопов

Книгата „Панагюрци в Цариград през Възраждането. Справочник.” на доц. д-р Атанас Шопов беше представена в залата на Исторически музей-Панагюрище на 27 октомври от доц. д-р Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия.

2
„Това е един енциклопедичен справочник, който включва над 320 имена на дейци от Панагюрище, свързани с Цариград. В началото на своята книга доц. Шопов се спира на един очерк за Панагюрище, където разглежда вкратце историята на родния си град, следва очерк за Цариград и хората, които са отишли там по различни причини. Учудвам се от упоритостта и работоспособността на доц. д-р Атанас Шопов и му пожелавам да напише още много книги”, каза доц. Темелски и допълни че прави чест на автора, че посвещава книгата на 140-годишнината от героичната Априлска епопея, кояhoraто ще празнуваме през април 2016 година, и това не е случайно, 75% от описаните в нея личности са участници в славната Априлска епопея, едни загинали, други преживели ужаса на погрома. Доц. Д-р Милен Куманов, един от редакторите на книгата, прочете отзив за книгата, написан от Десислава Костадинова от Института по история.
Документалният справочник обогатява познанието за мястото и ролята на Панагюрище в приобщаването на българите към модерната европейска цивилизация. Това е второто преработено и допълнено издание на книгата, като изцяло е издържано в енциклопедичен стил. За разработването на справочника е използван богат изворов материал. Особено важни сведения се откриват в архива на Исторически музей-Панагюрище, както и от запазения и неизползван напълно досега изворов материал във фонда на отдел „Възраждане” при Исторически музей-Панагюрище, архивите на НБ „Св. св. Кирил и Методий”, Научния архив на БАН, РБ „Иван Вазов” в Пловдив, сподели авторът доц. д-р Атанас Шопов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn