Представят „Живи човешки съкровища“ на читалищен форум

За 29 юли от 11.00 ч. в Областна администрация Пазарджик е организиран семинар за представители на читалищата от областта. Темата е “Живи човешки съкровища – България 2022“. Организатори са РЕКИЦ “Читалища“ – Пазарджик и областната администрация. Поводът е предстоящият Регионален етап за избор на номинация за попълване на Националната представителна листа на “живите човешки съкровища“ на България, наричани елементи на нематериалното културно наследство, представляващи културни дейности и умения, определящи ни като част от местна общност и като националност.

Живи човешки съкровища – България“ е национална система за съхраняване на нашите култура и традиции, отличаващи ни от другите народи и характеризиращи ни като българи. Затова е важна за всички нас като нация. Създадена е по аналог на практиките на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство на международно равнище. И от 2008 г. функционира като следствие от свързаната с това и приета от страната ни Конвенция 2003 на международната организация.

Системата попълва Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство, като на всеки две години регламентира провеждане на областен и национален етап за подбор на номинации за дейности и умения, които да бъдат вписани в листата, като важни за страната ни културни практики. За да са видими. И като подкрепа и стимул за носителите, които да предават уменията си на поколенията, с оглед съхраняването на културното богатство и живото негово участие в бита на хората.

Народните читалища, бидейки най-старите културно-просветни сдружения и с най-широко териториално разпространение у нас, не само имат право на такива номинации. В годините, основно вписваните елементи като “съкровища“ на България са по предложения именно на родните читалища.

Затова организаторите преценяват за целесъобразно провеждането на настоящия семинар. Като фокус върху ангажимента на читалищата по опазване на българските традиции и култура – държавна задача и основна цел и мисия на функционирането им. Но и като признание за приноса им и вдъхновение за продължаване.

Обучителното съдържание предвижда запознаване с новостите от 2022 г. в Националната система “Живи човешки съкровища – България“, промените в конкурсната проектна документация за номиниране на елементи от културното наследство, сроковете и процедурата по кандидатстване. Целта е максимална информираност и повишаване на компетентността в разпознаването на нематериалното културно наследство като значимо за хората и мястото и развиване на умения за изготвяне на проектните предложения за вписване на елементи, като национално представителни за България.

Лекторският състав включва специалисти от Регионалната експертна комисия, назначавана от областния управител за избор на кандидатура от област Пазарджик, която да се състезава в националния кръг, с номинациите от другите административни области на страната. А именно: гл. ас. д-р Радка Братанова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН; главен уредник в отдел “Етнография“ към РИМ Пазарджик, Вася Гергинова; Мария Ловчинова, главен експерт в Областна администрация Пазарджик и читалищен експерт Радка Енчева-Кочева от Регионален център “Читалища“.

*Автор – инж. Радка Енчева-Кочева

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn