Предстои извънредна сесия на Общински съвет

Общински съвет – Панагюрище свиква извънредно заседание на 3-ти септември. Поводът е издадена заповед на областния управител Трендафил Величков за преразглеждане на решение, гласувано от местния парламент. Решението бе взето на последното редовно заседание през август и касае промяна в Наредбата за символите, почетните звания и отличия на Общински съвет-Панагюрище.

В заповедта на областния управител от 20 август се констатира, че така взетото решение от местните парламентаристи е незаконосъобразно, защото към решението не са приложени мотивите, които налагат промяна в наредбата. Уточнени са какви трябва да са мотивите – да съдържат причините, които налагат приемането на промяната, целите, които се поставят, необходимите финансовите и други средства за прилагане на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, както и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Тъй като никое от тези изисквания не е изпълнено, проектът за решение не трябва да се обсъжда от Общински съвет, се казва още в заповедта. В съображенията за връщане на решението се посочва още, че изменение на общинска наредба, съгласно Закона за нормативните актове, се извършва с нова наредба за изменение и допълнение на действащата такава. Не е спазено и процесуалното изискване преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В заповедта пише и че не са представени доказателства за липса на предложения, възражения и становища по проекта за решение.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn