Предстои технически преглед на земеделската техника, която ще участва в жътвената кампания

В понеделник, 15 юни,  от 10.00 часа пред бригаден стан Никола Каракашев, гр. Панагюрище, Контролно-техническа инспекция – Пазарджик ще извърши технически преглед на тракторите,  зърнокомбайните, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачен инвентар, които ще вземат участие в жътвената кампания.

 На прегледа се представят машините, технически изправни съгласно изискванията и в добър външен вид.

 Собствениците да носят следните документи:

 І. За преминаване на годишен технически преглед:

  1.  Регистрационно свидетелство и талон за годишен технически преглед; 
  1. Документ за спиране от работа, ако техниката е спряна от работа от кти или кат; 
  1. За самоходната техника, ремаркетата и тракторите – платена застраховка „гражданска отговорност”. 
  1. Документ за правоспособност и лична карта. 

ІI. За промяна в регистрацията или отчисляване от регистрация на земеделска и горска техника и прикачен инвентар: 

  1. Документ за собственост с данни за марката, модела и фабричните номера на рамата (фактура, нотариално заверен договор за покупко-продажба, решение на съда и др.); 
  1. Протокол за изпитание от акредитирана лаборатория при промяна в конструкцията, при закупена техника след обезличителен основен ремонт; 
  1. За самоходната техника, ремаркетата и тракторите – квитанция за платена застраховка „гражданска отговорност” и ксерокопие от нея; 
  1. Документ за самоличност и ксерокопие от него; 
  1. Копие от съдебно решение за създаване на фирма, копие от БУЛСТАТ за ЕТ и юридически лица; 
  1. Попълнена декларация, че документите на земеделската и горска техника не са иззети от контролен орган. 

За неявяване съгласно изготвения график, на собствениците на земеделска и горска техника и прикачен инвентар ще бъдат налагани принудителни административно-наказателни мерки и ще им бъде търсена административнонаказателна отговорност съгласно ЗРКЗГТ и ЗААН.

 За допълнителна информация:

 Инж. Газепов на моб. тел. 0889/ 000 905

Инж. Божков на моб. тел. 0884/ 362 039

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn