През Кабинета за социална превенция към Комисията за борба с противообществени прояви са преминали 28 деца през 2016 година

През 2016 година в Кабинета за социална превенция към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  /МКБППМН/  са проведени общо 82 срещи – консултации, сочат данните от отчета на комисията. През Кабинета са преминали 28 деца, от които 10 малолетни момчета, 1 малолетно момиче, 10 непълнолетни момчета и 7 непълнолетни момичета. Обществените възпитатели са работили с 9 деца, от които 6 непълнолетни момчета и 3 непълнолетни момичета.

Консултирани са 21 родители във връзка със зачестяващи отсъствия на децата им от учебни занятия, агресивно поведение, съжителство на пълнолетен с непълнолетна, съмнения за употреба на наркотични вещества. Раздадени са им книжки и брошури, издадени от комисията.

17 деца от ромски произход и техните родители нееднократно са консултирани във връзка с необходимостта от редовно посещаване на учебни занятия. За повишаване на здравната им информираност с тях работи здравният медиатор, който е и обществен възпитател към Местната комисия. Същият подпомага дейността на всички членове от комисията в работата с конкретни ромски деца и техните семейства по отношение на ранните бракове, ранните бременности, криминалното поведение, отпадането от училище, здравното и сексуално образование.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn