През май РИОСВ предприе масирани проверки за чистотата на републиканската и общинските пътни мрежи в региона

През м. май експерти на РИОСВ извършиха проверки за наличие на отпадъци по републиканските и общински пътища в област Пазарджик. Проверките са разпоредени от МОСВ с цел защита на околната среда и човешкото здраве.

Законът за управление на отпадъците вменява на собствениците на пътища задължения за почистването им. В тази връзка през април РИОСВ уведоми кметовете на всички общини и Областното пътно управление в Пазарджик да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци по републиканските, общинските пътища и в прилежащите територии и ако има такива, да организират почистването им. До края на месец май Областно пътно управление – Пазарджик извърши почистване на земното платно, пътните съоръжения и крайпътните площадки за отдих на общо 100 км. републикански пътища в региона. На АМ „Тракия“ се извършва почистване всеки петък на два паркинга и е поставен контейнер за отпадъци. По пътя София – Пловдив са разположени 11 контейнера за отпадъци, които се почистват при напълване.

 

Експертите на РИОСВ извършиха през м. май 26 проверки на общинската и републиканска пътни мрежи на територията на 12-те общини. Не са констатирани замърсявания в проверените участъци, както и нерегламентирани сметища в съседни на пътната мрежа терени в общините Пещера, Септември, Стрелча, Сърница, Ракитово и Лесичово. В останалите общини кметовете изпълниха в указания срок 11 предписанията на РИОСВ за почистване на установени замърсявания. В резултат на контролната дейност са ликвидирани четири нерегламентирани сметища и замърсявания със строителни, битови и отпадъци от опаковки на територията на общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Панагюрище и Пазарджик.  Отпадъците са извозени на общинските депа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn