През месец декември всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар

От 1 декември до края на месеца здравноосигурените граждани могат да сменят личния си лекар, ако имат такова желание. Не е необходимо хората, които избират нов семеен лекар, да известяват досегашния, а това се случва по служебен път. За смяната е необходимо пациентът да има регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Попълват се единствено полетата за личните данни на пациента, а останалата информация се нанася от новоизбрания лекар, който трябва да има сключен договор с касата. Информацията се нанася и в здравноосигурителната книжка, която остава на съхранение у пациента, а номерът й се вписва във формата за постоянен избор. Новият общопрактикуващ лекар е длъжен да поеме задълженията си от датата, на която е осъществен изборът му. От месец юни 2016 година промяната може да става и по електронен път. Онлайн изборът (първоначален, временен или постоянен) на джи пи може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник.За целта здравноосигуреното лице трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню „Избор на личен лекар“, откъдето да осъществи избора си на общопрактикуващ лекар чрез регистрационната форма за избор. Регистрационната форма за избор, подавана по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Здравноосигурените пациенти имат възможност да сменят своя личен лекар два пъти годишно – през декември и през юни. По всяко време на годината е възможно да се направи временен избор на лекар, когато това се налага – например в случай на пребиваване за повече от месец (но не над пет месеца) в друг град.

Припомняме, че 264 здравноосигурени лица от община Панагюрище бяха подали регистрационни форми за избор на общопрактикуващ (личен) лекар  на хартиен носител през месец юни 2017 година. Нямаше здравноосигурени лица, които през същия месец да са се възползвали от правото си на избор на общопрактикуващ лекар чрез подаване на регистрационна форма по електронен път.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn