През новата творческа година 500 деца ще се обучават в Център за подкрепа за личностно развитие

На 2 октомври 2023г. стартира новата учебна година на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище. Центърът осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 19 годишна възраст, като организира дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуството и спорта, глобалното, гражданско и здравно образование, както и за кариерно ориентиране и консултиране.

 

През тази учебна година в ЦПЛР-Панагюрище ще се обучават 500 деца и ученици, разпределени в 43 групи.

„Нашата цел е да утвърждаваме ЦПЛР-Панагюрище в желано място, където децата и учениците да осмислят свободното си време, да развиват своите таланти и дарования, да се учат на родолюбие и гражданско поведение, да овладяват умения за планиране на кариерата и бъдещето си. Място не само за обучение и творчество, но и за общуване, отдих, игри, развлечения, романтика и положителни емоции“, каза при откриването на новата учебна година директорът на Центъра Недялка Наплатанова и подчерта: „Стартираме учебната година с нов спечелен проект по Националната програма на МОН „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ на тема „Танцът е магия“. Проектът е на стойност 20 000 лв. и ще даде възможност да се модернизира танцовата зала в ЦПЛР , да се закупят сценични костюми за различните видове танци. Това е третият спечелен проект на ЦПЛР-Панагюрище по тази национална програма, като през 2020 г. и 2022 г. са модернизирани танцовата зала, кабинетите по музика и изобразително изкуство.

Дълбоко се надявам, че в близко бъдеще ЦПЛР-Панагюрище ще разполага не само с обновени кабинети и зали, но и с модерна визия на сградата на Центъра, защото децата на Панагюрище го заслужават и ние сме длъжни да им го дадем, защото те са нашата надежда и нашето бъдеще“, каза в заключение Наплатанова и пожела успешна година на учители и ученици.

И през тази учебна година в ЦПЛР-Панагюрище ще се осъществява обучение в разнообразни педагогически форми.

Област „Наука и технологии“

1.1. Профил“Природо математически“

Клуб“Природознайко“

Клуб“Растем здрави и силни“

Клуб“Аз избирам здравето“

1.2 Профил „Приложно-технически”

Кръжок“Компютърен свят”

1.3. Профил „Хуманитарно- обществен“

Общински ученически парламент

Експедиция“България“

Успешно общуване“

2. Област „Изкуства“

2.1. Профил „Литературно творчество“

клуб”Репортер”

творческо студио

2.2. Профил „Музикално изкуство“

Състав камерна музика- пеене

Състав камерна музика- пиано

2.3. Профил „Танцово изкуство“

Школа по народни танци

Клуб”Спортни и модерни танци”

Мажоретен състав

2.4 Профил „Изобразително и приложно изкуство“

Школа „ Изобразително изкуство“

3. Област „Спорт“

4. Област“Подкрепа за личностно развитие“

Психологична подкрепа

Логопедична подкрепа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn