25 икономически престъпления за шест месеца

През първото шестмесечие на 2016 година, като структоопределящи икономически отрасли на територията на РУ Панагюрище се запазиха отраслите селско стопанство, горско стопанство, строителство, търговия, лека и тежка промишленост, транспорт, образование и здравеопазване. Високата икономическа активност в тези отрасли, както и обстоятелството, че по икономическо развитие Община Панагюрище е с относителен дял на второ място в Област Пазарджик, определяше и оперативната обстановка по икономическа линия през отчетния период. През първото шестмесечие на 2016 година на територията обслужвана от РУ Панагюрище са регистрирани 25 икономически престъпления. През същия отчетен период на 2015 година са били регистрирани 15 икономически престъпления. От регистрираните през първото шестмесечие на 2016 година общо 25 икономически престъпления са разкрити 22 или разкриваемостта е 88.00 %. През същия отчетен период на 2015 година от регистрираните общо 15 икономически престъпления са били разкрити 13, или разкриваемостта е била 86.67 %.

При разкритите през първото шестмесечие на 2016 година 24 икономически престъпления са установени общо 24 извършители, от които –  4 лица на възраст 18-30 години, 3 лица на възраст между 31 – 40 години, 17 лица на възраст над 40 години.

Анализа сочи, че броя на разкритите икономически престъпления през първото шестмесечие на 2016 година е повече с 9 бр. в сравнение с броя на разкритите икономически престъпления през същия отчетен период на 2015 година. Броя на установените извършители през първото шестмесечие на 2016 година е повече с 10 бр. в сравнение с броя на установените извършители през същия отчетен период на 2015 година. Като най – активна възрастова група и за двата периода са лицата на възраст над 40 години.

През първото шестмесечие на 2016 година в сравнение със същия отчетен период на 2015 в РУ е налице увеличение на регистрираните икономически престъпления от 15 на 25, с +10 бр. или /+ 66.67 %/. Налице е увеличение броя на разкритите икономически престъпления от 13 на 22 с + 9 бр. Общата разкриваемост при икономическите престъпления се е подобрила от 86.67 % на 88.00 % .

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn