През тази и следващите години България трябва да презасели 110 чужденци, нуждаещи се от международна закрила

През тази и следващите години България трябва да презасели общо 110 чужденци, нуждаещи се от международна закрила. Това предвижда одобрената от правителството Рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по презаселване. Документът беше приет на заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 1 април.

С оглед на тежката миграционна обстановка в Европа на ниво ЕС бяха приети няколко акта, с които държавите-членки се обвързват да презаселят от трети страни нуждаещи се от международна закрила.

Според първия документ – Заключенията  от 20 юли 2015 г. на представителите на правителствата на държавите-членки на ЕС, заседаващи в рамките на Съвета, относно презаселването посредством многостранни и национални схеми на 20 000 лица очевидно нуждаещи се от международна закрила, страната ни трябва да приеме тази година 20, а през 2017 г. – още 30 чужденци.

Съгласно втория документ, с който страната ни е обвързана – Споразумението между ЕС и Турция от 18 март 2016 г., България трябва да презасели общо 40 лица през тази и следващата година.

Третият документ – Многогодишната програма на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., предвижда след 31 декември 2017 г. у нас да се презаселят още 20 лица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn