През 2015 г. коефициентът на криминална активност намалява с 12.1% в сравнение с 2014 г.

През 2015 г. коефициентът на криминална активност е 445 на 100 000 души от наказателноотговорното население и намалява с 12.1% в сравнение с 2014 година, сочи статистика на Национален статистически институт (НСИ).
Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 – 24 години -1 341 осъдени на 100 000 души от съответното население. С нарастване на възрастта стойността на коефициента намалява и за лицата на възраст 50 и повече години той е 110 на 100 000 души от съответното население.
Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 494 на 100 000 души от населението, като най-висок е за лицата на възраст 17 години – 860 на 100 000 души от населението на тази възраст.
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn