През 2016 г. населението в област Пазарджик е намаляло с 1529 души

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 529 души, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 5.8‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.3‰, а в селата – минус 8.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата. Коефициентът на естествен прираст при мъжете е минус 6.2‰, а при жените – минус 5.4‰.

През 2016 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.5‰) и Сливен (-2.4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.9‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Кюстендил (-13.0‰). В седем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2016 година.

Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-1.6‰), Сърница (-2.3‰) и Пещера (-3.3‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Лесичово – минус 17.1‰, следвана от общините Белово (-16.4‰) и Стрелча (-14.6‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 1 287 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn