През 2017 г. браковете в област Пазарджик са намалели. Най-малко са сключени в община Панагюрище

През 2017 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик, съобщават от ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания – Пазарджик” . Регистрираните юридически бракове са 1 086 и са с 9 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 64.5% (701) са сред населението в градовете. В селата са сключени 385 брака. Коефициентът на брачност през 2017 г. е 4.2‰.

По общини най-малко бракове са сключени в община Панагюрище (2.2‰), следват общините Белово (2.5‰) и Велинград (2.7‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пещера (5.2‰) и община Пазарджик (5.1‰).

През 2017 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 291, а при жените – 315.

За 89.4% от мъжете и 90.5% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.8 и 27.8 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.7 години за мъжете и с 0.9 години за жените.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград и Добрич – съответно 5.2 и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Враца – 2.4 ‰.

Броят на разводите в област Пазарджик през 2017 г. е 308 и е с 11 по-малко спрямо 2016 година (319), а коефициентът на бракоразводност е 1.2‰. От всички прекратени бракове 69.2% (213) се отнасят за населението в градовете.

Коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Сърница (0.2‰), Велинград (0.8‰) и Брацигово (0.7‰). Община Батак е с най-висок коефициент на бракоразводност – 1.8‰, следвана от общините Пещера и Белово с по 1.5‰ и 1.4‰.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (86.0%), следват причините „фактическа раздяла“ (6.8%) и „несходство в характерите“ (6.5%).

През 2017 г. средната възраст при развод за мъжете и жените в област Пазарджик е съответно 45.1 и 40.9 години.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn