През 2021г. в област Пазарджик заетите лица са 105 900 , безработните са 8 500, сочат данните на НСИ

Териториалното поделение на Националния статистически институт представи основните резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик за изтеклата 2021 година. Данните сочат, че през 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 111.6 хил., или 70.3% от населението на същата възраст.

Общият брой на заетите лица достига 105.9 хил., или 50.1% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 103.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 64.9% (72.3% за мъжете и 57.2% за жените). Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 64.2%. Безработните лица са 8.5 хиляди. Коефициентът на безработица е 7. 5%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.1 хил., от които 18.7 хил. са мъже и 28.5 хил. са жени. Броят на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години с висше образование е 18.2 хил., със средно – 65.2 хил. и с основно и по-ниско образование – 19.7 хиляди.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 – 64 навършени години при лицата с висше образование е 87.6%, за лицата със средно образование – 74.4% и за лицата с основно и по-ниско образование – 39.1%.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn