Преобразуват Обединен детски комплекс – Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие

Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, който влезе в сила от 1 август 2016 година, в Общински съвет – Панагюрище е постъпило предложение от зам.-кмета Галина Матанова за преобразуване на Обединен детски комплекс – Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ и определяне на неговата дейност. С оглед своевременното извършване на предвидените с новия  ЗПУО промени Матанова предлага местният парламент да вземе решение Обединен детски комплекс – Панагюрище да продължи да осъществява дейността си като Център за подкрепа за личностно развитие. Дейностите, по които ще се работи са развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта, а също и кариерно ориентиране, и консултиране .„В момента разработваме Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР– Панагюрище, който ще разпише дейностите, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Същият ще бъде внесен за разглеждане и приемане на следващо Ваше заседание“, пише още в предложението си Матанова.

Преобразуването на Обединен детски комплекс -Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие и определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище е едно от  решенията, които предстои да вземат местните парламентаристи на предстоящата на 27 октомври сесия на Общински съвет – Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn