Преобразуват училището в село Попинци в обединено

Преобразуване на общинското Основно училище „Отец Паисий“, с. Попинци от основно в обединено училище е едно от решенията, които ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Общински съвет-Панагюрище на 18 февруари.
Обединените училища са факт от учебната 2017/2018 година. Главната идея на Министерството на образованието е да преобразува част от основните училища в страната в обединени, с цел да задържи поне част от големия брой деца, напускащи или отпадащи от училище след приключване на основното си образование. За да се стимулира задържането на учениците в образователната система,  обединените училища  осигуряват завършен първи гимназиален етап и професионална квалификация на учениците, която им позволява да започнат работа или продължат средното си образование в професионална гимназия. Обединените училища, обучават ученици от  I – Xклас, са шанс за повишаването не само на обхвата, но и на качеството на образование в селските райони. Те са и облекчение за младите хора от малките населени места и за тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение.
Преобразуването на училищата  става с решение на Общинския съвет.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn