Преобразуваха Обединен детски комплекс – Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие

Със свое решение на заседанието си в четвъртък, 27 октомври, Общински съвет – Панагюрище преобразува Обединен детски комплекс – Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие. Местните парламентаристи дадоха съгласието си кметът на община Панагюрище със своя заповед да определи дейностите в центъра, а именно развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта, кариерно ориентиране и консултиране. Решението бе взето във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/,който  влезе в сила от 1 август 2016 година. „Предполагам, че активността тепърва ще проявим всички като съучастници в един процес , когато представим на вниманието ви Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР– Панагюрище, който в момента разработваме в отдел „Хуманитарни дейности”, и в който подробно и конкретно ще разпишем дейностите на този център”, каза в залата заместник кметът Галина Матанова и уточни, че същият ще бъде обект на широко обществено обсъждане, след което ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет – Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn