Преподавателите от ОШИ ”Евгений Зумпалов” изразиха своето становище относно присъединяването към ЦПЛР-Панагюрище

В писмо до ръководството на община Панагюрище, председателя на Общински съвет и директора на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, преподавателите от Обединената школа по изкуствата /ОШИ/ „Евгений Зумпалов“ изразяват своето становище относно присъединяване на Школата по изкуства към ЦПЛР.

„Пишем това становище, за да изразим гражданската си позиция по въпрос, който вълнува хората, загрижени за развитието на талантливите деца от нашата община, бивши и настоящи възпитаници на Школата, родители и обучаващите се”, се казва в писмото, подписано от преподавателите Пепа Филина, Нона Немигенчева, Величка Маслева и Юлия Богоева.

Те припомнят, че въпросът за присъединяването на ОШИ „Евгений Зумпалов”  към Центъра се обсъжда повече от една година, но, въпреки намеренията на  ръководството на общината, това не се случи през изминалата учебна година, нито в началото на тази календарна година. На предстоящата на 29-ти септември сесия местният парламент трябва да вземе решение по този въпрос.

Откриването на учебната година в ЦПЛР  е на 1.10.2017 г.  До 10.10.2017 г. РУО гр. Пазарджик трябва да одобри  Образец 3. Във връзка това преподавателите предлагат Школата по изкуства да запази името си „Евгений Зумпалов” и да има следната структура:

Област „Изкуства”

Школа по изкуствата „Евгений Зумпалов” с профили:

Литературно творчество

Изобразително и приложно изкуство

Театрално изкуство

Танцово изкуство

Музикално изкуство:

Специалности:

Пиано;

Акордеон;

Синтезатор;

Цигулка;

Китара;

Пеене;

Солфеж;

Теория на музиката.

Вокални, инструментални и вокално-инструментални формации.

– Да се създаде възможност за  обучение на всички продължаващи ученици.

– Да бъде уточнен размерът на таксите за индивидуално обучение по различните специалности.

– Да се запазят отстъпките при заплащане на месечната такса, ако има такава, за:

учениците, изучаващи две специалности;

сираци и полусираци;

две или повече деца от едно семейство.

– Да се предоставят за безвъзмездно ползване не само помещенията, а цялата материално-техническата база, която до момента се е използвала в Школата –  музикални инструменти, компютри, музикални системи, микрофони, касетофони, нотна литература, костюми …

– Назначаването на учителите да бъде при спазване на КТ – чл.67, чл.68,  чл.111  / допълнителен труд при друг работодател/,  с основно месечно трудово възнаграждение, съобразено с годишен норматив 700 часа за длъжността  учител,  а не на лекторски час, както до учебната  2016/2017 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn