Приемат Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година

На предстоящото заседание на Общинския съвет в Панагюрище на 30 юни ще бъде приет Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година. С решението ще бъдат определени пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, също и наемните цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище.

Припомняме, че специално свикана комисия определи броя животински единици по подадените от животновъдите заявления и прецени необходимите площи от мери, ливади и пасища от общинския поземлен фонд по населените места в община Панагюрище. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите животновъди, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища и ливади, но не повече от 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица за имоти от осма до десета категория.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn