Приемат Регионална програма за управление на отпадъците

Предстои местната власт в Панагюрище да приеме Регионална програма за управление на отпадъците на регион Панагюрище, включващ общините Панагюрище и Стрелча за периода 2016-2020 година. Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Панагюрище” /РСУО/ чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която ще способства за намаляване на въздействията върху околната среда и човешкото здраве, причинени от генерираните отпадъци, се казва в предложеното проекторешение на администрацията в Панагюрище до местния парламент.

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик предостави обществен достъп до решението на директора на екоинспекцията да не се извършва екологична оценка на Регионалната програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РПУО) „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча. Прилагането на програмата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, се казва в решението. Посочени са десет мотива за това, че не е необходима екологична оценка. Решението е достъпно в уеб сайта на инспекцията.

Приемането на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Панагюрище, включващ общините Панагюрище и Стрелча за периода 2016-2020 година, е първата точка в дневния ред на предстоящото на 20 декември заседание на Общински съвет – Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn