Приети са промени в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Правителството прие промени в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. Основна цел на допълнителните текстове е да се конкретизира процентното съотношение на количество гуми, които трябва да бъдат оползотворени на база пуснатите на пазара гуми за календарната 2022 г. и за всяка следваща година. Задължението е за организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, както и за лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Приемането на проекта на нормативен акт ще внесе яснота на задължените по наредбата лица за изпълнението на целите за оползотворяване на гуми за календарната 2022 г., както и за всяка следваща година. С изменението ще се гарантира отчетна информация от страна на МОСВ при предстоящите проверки на одитните доклади, свързана с отчитане изпълнението на заложените цели.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn