Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия

Правителството прие Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. Той има за цел да превърне концепцията за сгради с почти нулево потребление на енергия в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България след 2018 г., а при доказана ефективност на разходите – и при обновяване на различни подкатегории съществуващи сгради.

Планът ще създаде условия за изпълнение на новата европейска политика за енергийна ефективност. Основната цел на тази европейска идея е да се промени съотношението на дяловете на енергийните източници, използвани в сградите, което в съчетание с много добри и балансирани за зима и лято енергийни характеристики на ограждащите елементи да доведе до оптимизиране на годишния разход на енергия до ниски нива, без от това да е повлиян комфортът на обитаване в сградите. Очаква се изпълнението на националния план да доведе до намаляване на потребната енергия чрез подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи елементи, на системите за осигуряване на параметрите на микроклимата, както и на останалите системи, агрегати и уреди в сградите, потребяващи енергия, както и до оползотворяване на възобновяема енергия, добита в сградите или в непосредствена близост до тях.

Това ще допринесе за спестяване на приблизително 10% от националната цел за енергоспестяване и на 36 685 тона емисии въглероден диоксид до 2020 година.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn