Приеха бюджета на община Панагюрище за 2021г. с 16 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

Общинският съвет в Панагюрище прие бюджета на община Панагюрище за 2021 година, с гласа 16 „за“ и 1 „въздържал се“ на провелото се на 8 март редовно заседание на местния парламент.

Финансовата рамка на рекордно високия бюджет за община Панагюрище в размер на 28 010 144 лева , бе представен в цифри от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в местната администрация Цветана Якова. За държавни дейности са планирани 14 539 137 лева, за местни дейности – 12 602 822 лева и 868 185 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Финансовата рамка е по-висока от миналагодишната, която бе в размер на 24 362 834 лева.

Представеният проектобюджет е възможен, изпълним,той е балансиран по отношение на капиталовата програма,предвижда различни сфери на въздействие и ще гарантира финансовата стабилност и независимост на община Панагюрище”,акцентира председателят на постоянната комисия по бюджет и икономика Христо Шиндаров.

По възможност да бъде реализирано направеното и през 2020г. предложение за създаване на мобилна група към ОП „Чистота“, която да подпомага почистването на общинските площи по селата, докладва от името на комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“ Пенка Пиперкова.

От името на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт положително становище за Бюджет 2021 на общината изрази Георги Георгиев.

Председателите на комисиите „Териториално и селищно устройство“, „Здравеопазване, социална и етническа политика” и „Местно самоуправление и законност“ Радка Кроснарова, Делчо Радулов и Петър Мулешков също изразиха положителни становища около дебатите по време на обсъжданията в комисии и приемането на бюджета на общината.

Поздравления за екипа, изготвил бюджета отправи общинската съветничка Пепа Филина. „Общинският съвет обаче трябва да бъде коректив на този бюджет“, каза Филина и представи на вниманието на местния парламент няколко проблема, споделени пред нея от граждани. Същите са били представени в писмен вид по време на обсъждането на финансовата рамка на общината, каза тя. Изказването й предизвика дискусия в залата. Че няма конкретно предложени, коментира кметът Никола Белишки.

От името на групата общински съветници от БСП Светлана Парашкевова-Узунова заяви подкрепата им за Бюджет 2021 на община Панагюрище.

От името на цялата спортна общественост Ненко Наплатанов, организатор мероприятия „Спортни имоти“ към Община Панагюрище, изказа благодарност за мащабната инвестиция, която се прави на градския стадион „Орчо войвода“. В залата присъстваха и няколко треньори от панагюрски клубове и спортисти.

Кметът на село Оборище Милко Ангелов благодари на ръководството на община Панагюрище за средствата, отделени за селата в общината.

ТЕМАТА ПРОДЪЛЖАВА на страниците на новия брой на печатното ни издание – вестник „ОБОРИЩЕ“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn