Приеха бюджета на община Панагюрище за 2019г. с 14 гласа „за“, 3 „против” и 2 „въздържал се“

Общинският съвет в Панагюрище прие бюджета на община Панагюрище за 2019 година с 14 гласа „за“, 3 „против” и  2 „въздържал се“ на първото за годината редовно заседание на местния парламент, провело се на 6-ти февруари.

„Против” гласуваха: Станимир Велчев, Филип Калбуров и Динка Ганчева, с „въздържал се” – Иван Лалов и Пенка Пиперкова.

Финансовата рамка на рекордно високия бюджет  за община Панагюрище, с прогнозна стойност 23 040 643 лева , бе представен в цифри от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в местната администрация Цветана Якова. Планираните приходи от делегирани от държавата дейности са в размер на 10 880 629 лева, за местни дейности – 11 458 290 лева и 701 724 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 6 647 599 лева, от които 2 608 770 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 3 606 029 лева – собствени бюджетни средства и 432 800 лева – целеви трансфери от Държавния бюджет.

Председателите на постоянните комисии в градския парламент обобщиха становищата по бюджета на ресорните шест комисии.

Председателят на комисията по бюджет и икономика на общината Христо Шиндаров, че членовете на комисията като цяло приемат, че планираните приходи и разходи са изпълними, няма риск да се получи неизпълнение в приходната част на Бюджета.

Шиндаров отбеляза, че по време на обсъждането на бюджета в комисията са постъпили две предложения. Първото от кмета на общината, касаещо добавянето на село Баня към второстепенните разпоредители с бюджет и предложението на общински съветници да бъде разгледан размера на концесионното възнаграждение, което „ВиК-П”ЕООД заплаща по договор за концесия  на община Панагюрище, за което малко по-рано на заседанието съветниците взеха решение, а именно да бъде намален размера, той ще бъде 6 000 лв. за 2019 год. Другото предложение да отпаднат от Капиталовата програма два обекта – реконструкция на пл. „Райна Княгиня” и ремонт на мостовете, на обща стойност 350 000 лв., същевременно да се завишат планираните приходи със 150 000 лв. и да се включи нов обект в Капиталовата програма на стойност 500 000 лв. за ремонт на водопроводи, като обектите да бъдат припознати, посочени от  „ВиК-П”ЕООД. По последното предложение в комисията имало най-много дебати, като кметът е разяснил предприетите действия за осигуряване на участъци от магистралния водопровод, и по-конкретно най-проблемния участък от него „Газян”. А, именно , че още през м. август миналата година е било подадено искане към комисията по бедствия и аварии за осигуряване на финансиране в размер на 718 000 лв., предстои неговото разглеждане. В тази връзка въпросното предложение не е било подкрепено от кмета на общината.

По време на обсъждането в зала, общинският съветник от БСП Станимир Велчев отново внесе предложението, но то не беше подкрепено от общинските съветници.

Това, което прави впечатление е, че в Бюджет 2019 се запазват мерките и политиките в областта на справяне с демографската криза, за насърчаване на раждаемостта с процедурите „Ин витро”, запазва се и се надгражда системата за финансиране и подпомагане на пенсионерските клубове, абсолютно всички ресори и мероприятия, които са приоритет в социалната сфера се запазват”, каза председателят на комисията по здравеопазване, социална и етническа политика Томи Наплатанов и допълни:”За щастие ние имаме възможността да следим изпълнението на бюджета и заложените мерки в много стратегически документи, които са приети в нашата сфера. В сферата на здравеопазването и социалната политика няма нефинансирани дейности, така че може само да пожелае на общината да изпълни намеренията си, заложени в бюджетната рамка за тази година”.

„Обединихме се около мнението, че Бюджетът е планиран така, че да осигури нормално функциониране на институциите от хуманитарния сектор, да осигури работа без сътресение и без недофинансираност”, каза председателят на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт Георги Георгиев и подчерта:”Радостно е, че в този бюджет е обърнато сериозно внимание на един сектор, който е и национален приоритет, това е образованието. За да функционира едно нормално и ефективно образование са необходими освен кадрите и добро осигуряване, както материално-техническо, така и добра база, защото обучението има и един допълнителен елемент-възпитание. В този бюджет много добре са хармонизирани двете неща. Първо с подновяване базата вътре в училищата, с това което е нужно да функционира едно модерно образование, и второ обновяване на училищните дворове, които да се превърнат освен в място за почивка, да бъдат място и за спорт, да бъдат използване както в учебния процес, така и през ваканциите”.

 

„Днес е важен ден за община Панагюрище, защото се приема най-важния неин документ, а именно Бюджета за 2019 г.”, каза Цветанка Богоева, председател на комисията по екология, туризъм, селско и горско стопанство и отбеляза:”Сериозни инвестиции са заложени в посока почистване както на град Панагюрище, така и на селата в общината”.

 

Председателите на комисиите „Териториално и селищно устройство“ и „Местно самоуправление и законност“ Радка Кроснарова и Донка Шопова също изразиха положителни становища около дебатите по време на обсъжданията в комисии и приемането на бюджета на общината.

Общинският бюджет трябва да има приоритети, които идват от най-належащите от приоритетите направления. За община Панагюрище приоритетно направление трябва да бъде подмяна на водопроводната мрежа”, подчерта общинският съветник от БСП Станимир  Велчев и уточни:”В община Панагюрище имаме 62% загуба на вода, като за последните 3 години се е увеличило с около 10%. Тази загуба се плаща от една страна от хората, ползващи вода, и тъй като явно, че водопроводната мрежа не ни е добра, това увеличава рисковете от аварии и спиране на водата. Намаляването на концесията на „ВиК” решава финансовите въпроси на дружеството, но не решава подмяната на водопровода.”

„Бюджетът е инструмент, с който управляващите провеждат своята политика”, каза в отговор градоначалникът Белишки. Той припомни състоянието на „ВиК” през 2011 година, близо 1 млн. лева задължения към Басейнова дирекция, режим на вода във високите части на гр. Панагюрище, недостиг на вода във високите части на селата Бъта, Оборище, постоянни проблеми с Магистралния водопровод, стари помпени станции и т.н. Кметът Белишки акцентира върху направените подобрения през последните години и подчерта:. „Дали за вас е било приоритет, не знам, но за нас водоснабдяването винаги е било и е приоритет, и това намира отражение и в този проект на Бюджет за 2019 г., където има заложена смяна на вътрешна водопроводна мрежа. Проектът, който общината е разработила и внесла в Междуведомствената комисия за отремонтиране на най-уязвимия в момента участък, в района на яз.”Газян” е на стойност над 718 000 лв.”.

За разлика от миналата година, 40% от средствата, които са отделени за бездомните животни, са насочени към проектирането на приют за бездомни животни. Всички казват, че това е трудно начинание, както за проектиране, така и за изпълнение, но аз искрено се надявам, че рано или късно, ние ще станем истински европейци”, каза общинският съветник от Реформаторски блок Пламен Търкаланов.

Общинската съветничка от Реформаторски блок Пепа Филина повдигна въпроса с недостига на средства в бюджетите на три от училищата в Панагюрище. „Разпоредено е от г-жа Матанова да бъде направен пълен анализ на бюджетите от директорите на трите училища.Докато не излязат тези анализи и не се изкажат експертите, не можем да дискутираме този въпрос. Ако този анализ докаже необходимостта от дофинансиране, бъдете уверени, че ще намерим начин и средствата ще бъдат насочени там, където ще гарантират нормалното протичане на учебната година”, категоричен бе кметът на общината Никола Белишки.

 

Темата по приемането на общинския бюджет и коментарите в зала ще продължи на страниците на вестник „Оборище“ в предстоящия брой. Очаквайте и разширен репортаж по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn