Приеха годишния доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит

На редовното си заседание, провело се на 25 февруари, Общински съвет-Панагюрище прие за сведение годишия доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Панагюрище, представен от Стоянка Скачкова, старши вътрешен одитор в Общинска администрация. По предложение на съветника Станимир Велчев съветниците записаха в решението си при извършването на одит на общински търговски дружества, общински предприятия и решения на Общински съвет, ръководителят на звеното за одит да представя пред местния парламент изготвените доклади в срок от 15 дни след одита.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn