Приеха Общинския план за защита при бедствия и аварии

Общински план за защита при бедствия и аварии за 2016 година приеха общинските съветници на последното си заседание. Акцентите в плана представи Никола Маслев, младши експерт „Гражданска защита” в Община Панагюрище.

Целта на плана е да се установи взаимодействие между силите на Единната спасителна система и възможността за поетапното привличане на сили и средства при справяне при бедствия и аварии. Предимството на този план е да защити всеки човек, а най-важното действие – да се спасят колкото се може повече хора при евентуално бедствие. Други важни цели са извършването на превантивна дейност при осигуряване на защита на гражданите, публичност на информацията при риск от бедствия и аварии.

Сред основните задачи са поддържане на постоянна готовност на органите на управление и силите за извършване на неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия и аварии, организиране на взаимодействие с държавните контролни органи за справяне с бедствия и намаляване на от риска на неблагоприятно въздействие на природните стихии, усвояването на плана, непрекъснатото актуализиране, придобиване на умения за предотвратяването и справяне с бедствия в реално време. Маслев съобщи, че на територията на община Панагюрище има четири потенциално опасни язовира – „Бялата кал” в Панагюрище, „Манастирски дол” в село Оборище, „Газян” в село Бъта и „Дръндарево” в село Левски.

Общинският съветник Филип Калбуров даде висока оценка на разработения план и подчерта, че основната задача е превенцията. „По-добре да влагаме средства и усилия за превенция, отколкото много повече средства за отстраняване на щетите”, каза Калбуров.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn