Приеха Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики

Отчетът за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015 година бе приет от местния парламент на заседанието на  Общински съвет, провело се на 31 март.

„Постигнатите цели през 2015 година са резултат от развиващите се на този етап партньорски взаимоотношения между Община Панагюрище, държавните и общински институции и НПО в общината. Все още недостатъчно активно е участието на ромската общност във всички нива на този процес – от планирането, през изпълнението на заложеното до наблюдението и оценката. Чрез реализираните дейности отчетът очертава реален и немалък напредък в приоритетни направления образование, здравеопазване,  заетост, недискриминация и равни възможности, култура и медии. Все още продължаваме да отчитаме слаби резултати по отношение на постигнатите цели в приоритет жилищни условия, върху които е необходимо Общината да засили усилията си през настоящия планов период”, подчерта заместник- кметът Галина Матанова.

Темата за жилищния въпрос  в ромската махала засегна и общинската съветничка Веселина Зумпалова-Ралчева, която попита  дали е  описана реалната ситуация в ромската махала, парцели – законни и незаконни постройки, собствени, самонастанили се и т.н.  „Да се опитаме да сложим някакъв ред да се узакони, което е възможно. Да им се даде възможност да се узаконят и да правят някакви подобрения.”, допълни Ралчева.

В отговор на питането заместник-кметът Георги Павлов заяви, че Общината в момента работи активно за изясняване на реалната ситуация както в град Панагюрище, така и в населените места от общината. Този проблем съществува и в село Поибрене. „Ще информираме Общински съвет за реалното състояние и предприетите мерки, за да можем заедно да направим необходимото.”, коментира зам.-кметът Павлов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn