При наличие на антитела: „Уни Хоспитал“ издава удостоверения, признати за „зелен сертификат“

Удостоверения, признати за „зелен сертификат“, могат да бъдат получени в МБАЛ „Уни Хоспитал“ при лабораторно изследване, доказващо наличието на определено количество антитела. Удостоверението ще се издава, когато стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 са установени чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и надхвърлят 150 BAU/ml.
Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването документът е валиден 90 дни и се използва на територията на България.
В Клиничната лаборатория на лечебното заведение се осигурява чрез един от най-съвременните методи количествено изследване на IgG антитела, включително неутрализиращите антитела срещу SARS-CoV 2, обясни д-р Недялка Реджова, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение.
След провеждане на изследването може даполучите удостоверението на място, в болницата, както и да ви бъде предоставен национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите своя „зелен сертификат“ от www.his.bg.
За допълнителна информация: 0357/88 581.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn