При нулев интерес от страна на гражданите премина публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2017 година

При нулев интерес от страна на гражданите премина публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2017 година , провело се на 13 септември в Панагюрище.

В сесийната зала присъстваха председателят на Общински съвет Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник кметът Галина Матанова,  общински съветници и представители на Общинска администрация.

Отчетът в цифри представи директорът на финансовата дирекция в общината Цветана Якова.

Първоначалният план на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година е 18 295 592 лева, който в течение на 2017 година е актуализиран по нормативен път предвиден съгласно Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за публичните финанси, повишен е със сума в размер на 1 400 324 лева. При годишен актуализиран план на приходите в размер на 19 675 916, изпълнението е в размер на 16 155 435 лева, или 82.09 % от разчета за годината.

Кметът Никола Белишки благодари на общинска администрация и всички, които са участвали в реализирането на Бюджет 2017 година, защото резултатите са видими и допълни: ”Смея да твърдя, че всички тези разходи са изпълнени, водени от принципа за целесъобразност и законосъобразност. От заверките на бюджета от Сметната палата е видно, че нямаме забележки. Имаме спазване на строга финансова дисциплина при изразходване на публичните средства, и това е извършвано при пълна прозрачност от страна на общинска администрация”, подчерта градоначалникът.

  В подкрепа на това, че Община Панагюрище няма просрочени задължения и е финансово стабилна, общинският съветник от групата на ПП“Герб“ Христо Шиндаров, председател на постоянната комисия „Бюджет и икономика” към местния парламент, зачете някои цифри, извадени от сайта на Министерството на финансите. „По отношение на събираемостта на данъците от превозни средства и недвижими имоти в Община Панагюрище е общо 82%, при средна за страната 70.7%, за данък недвижими имоти събираемостта в Община Панагюрище е 84.8%, за страната 72.3%, при превозните средства в нашата община събираемостта е 70.1% , при 69.1% средно за страната. По отношение на разходите за местни дейности с приходи от местни дейности, в нашата община процентът е 106.96% , като приходите са повече от разходите, а за страната е 88.39%. Няма просрочени задължения. В община Панагюрище на 1 общински служител се пада на 269 жители, а за страната един служител 276 жители. Делът на капиталовите разходи от общите разходи на нашата община  12.01% при 12.35% за страната, като тук трябва да отчетем обстоятелствата, че имаше процедури, които не бяха реализирани по обективни причини, бяха обжалвани, и ще се реализират през тази година. Размерът на нашия дълг е 63 707 лева, което представлява задължения по лизингови дългове, които се обслужват регулярно. Отчетът на бюджета, въпреки, че се прави в края на тази година, когато ще се прави бюджетна прогноза за 2019 година, можем да кажем, че е изпълнил своята функция, всички дейности са били осигурени, и имаме една финансова стабилност да планираме следващите бюджети за 2019 година”,  каза в заключение Шиндаров.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn