При нулев интерес от страна на гражданите премина публичното обсъждане на отчета на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година

При нулев интерес от страна на гражданите  премина публичното обсъждане на отчета на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година , провело се на 12 април в Панагюрище. В сесийната зала присъстваха кметът на община Панагюрище Никола Белишки, председателят на Общински съвет Христо Калоянов,  общински съветници и представители на Общинска администрация.

Отчетът в цифри представи директорът на финансовата дирекция в общината Цветана Якова. Първоначалният план на Бюджета на Община Панагюрище за 2015 година беше 16 413 880 лева. През четвъртото тримесечие на миналата година беше актуализиран по нормативен път предвиден по Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за публичните финанси  на 12 006 805 лева. Текущото изпълнение към 31.12.2015 година е в размер на 9 441 117 лева, или 78.63% от разчета за годината.

„Още при приемането на Бюджет 2015 на община Панагюрище бе подчертано, че акцент в него ще бъде изпълнението на капиталовата програма, която Община Панагюрище ще изпълнява през 2015 година”, каза общинският съветник от групата на ПП“Герб“ Христо Шиндаров и допълни „В тази връзка бяха реализирани редица проекти, а усвоените капиталови разходи са в размер на 22 975 000 лева, от които в основен ремонт на ДМА 8 237 000 лева, за придобиване на ДМА 14 666 000 лева, и придобиване на нематериални дълготрайни активи 70 000 лева. От тях във „В и К” проекта за основен ремонт са вложени 8 139 000, за Пречиствателна станция за отпадни води  2 853 000 лева, за Регионалното депо за отпадъци 10 476 000 лева, в проекта „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда” – 1 035 000 лева. Изградена е противопожарна кула в с. Баня на стойност 237 000 лева. С реализирането на тези проекти се постигна една по-добра среда за живот в нашия град. Трябва да знаем,обаче, че изграждайки тези обекти се повишават и разходите за издръжка, които са свързани с тях. В тази връзка изграждането на Пречиствателната станция за отпадни води , ще генерира допълнителен ресурс, и след одобряването на цена от КЕВР , към цената за вода ще има още един компонент – такса пречистване. По отношение на поддръжката на останалите обекти също е необходимо да се предвижда ресурс и в бъдеще  за поддръжка. Въпреки, че имаше решение на Общинския съвет да се ползва безлихвен кредит до 10 млн.лв по програма ФЛАГ , с максимален лихвен процент в размер около 5% , общината успя да се справи със собствени средства, без да ползва такъв кредит. Ако беше използвала кредита , за максималния период от 48 месеца щяха да бъдат платени лихви в размер над 1 милион лева. Към края на годината няма просрочени задължения , като самият отчет на Бюджета показва, че е имало едно правилно планиране”, подчерта Шиндаров.

shindarov

„След като няма никакви задължения към доставчици, основно по реализираните европейски проекти , след като общината не е взимала никакви кредити , след като общината не е получила 3 милиона лева по гранда по проектите , т.е. тя е била глобена, с какви средства сме платили на доставчиците, които са изпълнявали задълженията си по двата големи проекта?” попита общинският съветник от групата на Реформаторски блок Пламен Търкаланов.

tarkalaniv

„Тези необходими около 3 милиона лева  за покриване на финансовите корекции са набавени чрез безлихвен заем от Министерството на финансите. Това беше направено с решение на Общинския съвет в предходния мандат. Финансовите корекции бяха наложени с писмо , което по своему не е никакъв нормативен акт, и не дава възможност на община Панагюрище да обжалва”, отговори кметът на община Панагюрище Никола Белишки и подчерта” Искам да заявя, че основният мотив за налагане на  финансовите корекции на община Панагюрище е субективна методика при определяне на изпълнителя на поръчката”.Градоначалникът зачете част от окончателния доклад на управляващия орган по изпълнението на „В и К” проекта,които наложиха санкциите,  в който пише , че всички процедури са спазени правилно.

„До 31.12.2015 година на база на средствата, които успяхме да генерираме, като така наречения буфер от порядъка на 3 600 000 лева , което ни даде възможност на първо място да не спираме на 100% проектите , да ги финализираме, а и да покрием тези финансови корекции”, каза кметът Белишки и допълни „В момента община Панагюрище е завела две дела , едното е отхвърлено , защото е по Закона за административните актове . В момента продължаваме с консултации с адвокатска кантора , с която ще бъдат заведени дела и по двата проекта , по които са наложени санкции . Ясни са ни целите и знаем как да вървим напред.  Това, че ние успяхме да привлечем близо 90 милиона лева средства, и на нас ни е наложена санкция в рамките на 3 милиона лева , смятам че даже и да се наложи да ги платим на 100% си заслужава”, категоричен беше градоначалникът.

Срокът за приемането на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2015 година е края на месец април. „Нека всички въпроси, които имате бъдат отправени в бърз порядък, за да можем да финишираме на време”, каза в заключение кметът Белишки.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn