Проведен е търг за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда

Областната дирекция „Земеделие“-Пазарджик публикува протокол от проведената първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда. От община Панагюрище в търга е участвал един кандидат с интерес към имоти в землището на село Баня, като същият е получил одобрение от тръжната комисия, в състава на която е и началникът на Общинската служба по земеделие Цветана Симеонова. Заседанието на комисията се е е провело на 15 юли в Областната диреция „Земеделие“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn