Проведе се обществено обсъждане на проекта на Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище

Обществено обсъждане на проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище се проведе днес в сесийната зала на Община Панагюрище.Нормативният акт е разработен от ресор „Хуманитарни дейности“ във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година.

dsc07622

На форума присъстваха председателят на постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Панагюрище Георги Георгиев, директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище Недялка Наплатанова и целия екип на Центъра,  заместник-директорът на ОУ „Проф. Марин Дринов“ Богдана Шишкова, представители на Община Панагюрище, учителят Деян Еничеров бе единственият гражданин, проявил заинтересованост към обсъждането.

dsc07627

Общественото обсъждане бе открито от заместник-кмета по хуманитарните дейности на община Панагюрище Галина Матанова.

dsc07638

В презентацията си тя акцентира върху най-важните моменти от разработения Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие, като подчерта, че с прилагането му се цели предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиване на умения за лидерство, кариерно ориентиране и консултиране. Очакваните резултати от прилагането на Правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище са утвърждаване на Центъра като позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование за децата и учениците на община Панагюрище, а също и усъвършенстване на системата за управление, контрол и качествено предлагане на услугите в Центъра.

Всички присъстващи подкрепиха проекта на Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

dsc07624

Учителят Деян Еничеров декларира желанието си да подкрепя като доброволец дейността на центъра.

dsc07654

„Това, което ме впечатли на пръв поглед е големият възрастов диапазон на децата, които ще бъдат обхванати от 5 до 19 години, което ще им даде максимално поле за изява”, сподели заместник-директорът на  ОУ „Проф. Марин Дринов“ Богдана Шишкова.

dsc07656

„Приветствам създаването на такава институция , в която ще се осъществява изключително широка сфера на дейности. Училището извършва основните приоритети в образованието и възпитанието, но много от нещата трябва да излязат от училището”, каза председателят на постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт ” към местния парламент Георги Георгиев. Той отправи като препоръка към бъдещата дейност на центъра засилване на изявите.

dsc07616

„Ще разчитаме както и досега на подкрепата от страна на Община Панагюрище, всички училища, гражданските сдружения, обществеността, родителите. Всички заедно можем да направим така, че действително децата да се чувстват в този център личности  и да ги подкрепяме в тяхното изграждане в бъдеще”, подчерта директорът на центъра Недялка Наплатанова.

В заключение заместник-кметът Галина Матанова пожела на екипа на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище ентусиазъм и стремеж към развитие на институцията.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn