Проведе се обществено обсъждане на проекта на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище

Обществено обсъждане на проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище се проведе днес в сесийната зала на Община Панагюрище. В залата присъстваха председателят на местния парламент Христо Калоянов, почти всички общински съветници, представители на Община Панагюрище, кметът на с.Оборище Милко Ангелов и представители на пенсионерския клуб в селото. Общественото обсъждане бе открито от заместник-кметът на община Панагюрище Галина Матанова, по чието предложение нормативния акт бе разработен от ресор „Хуманитарни дейности”.

DSC01342

„Винаги съм акцентирала с особено внимание на развитието на социалната сфера. Измерител за напредъка на една общност са онези на пръв поглед невидими мерки, които насърчават хората в нужда, различните рискови групи, а в стратегията която разработихме през 2016 год. ние ясно на база на много задълбочен анализ сме идентифицирали кои са рисковите групи на територията на община Панагюрище, кои са социалните групи, които се нуждаят от повече подкрепа от всички нас, в частност от община Панагюрище. Така, че този проект на Наредба е пореден акт на отношение, в случая конкретно към лицата от третата възраст. Смятам, че тази Наредба ще допринесе по категоричен начин за повишаване на ефективността на дейност на тези клубове, което от своя страна ще доведе до по-високо качество на тази местна социална услуга, с което вярвам, че ще допринесем за повишаване качеството на живот, в случая интеграция на лицата от третата възраст”, каза заместник кметът Матанова.

Тя направи преглед на част от по-важните акценти на предложението за Наредбата и няколко промени, които като вносители на документа са направили.

Главна потребност на рисковите групи е преодоляването на социалната изолация и социалното включване в местните общности, като характеристика и основа на повишено качество на живот. Заедно с това, потребността от улеснен достъп до социални услуги – във физически, икономически и организационен аспект. Бъдещите потребности са за един подчертано индивидуализиран подход с отчитане и уважение към спецификата на нуждите.

Неравенството, социалното изключване, застаряването на населението, особено в малките населени места, са заплахи, които поставят под непрекъснат натиск за разширяване на изградената мрежа за социални услуги и тя „не смогва“ да задоволи напълно растящата потребност от грижа и подкрепа.

Лостове за позитивно развитие на мрежата от социални услуги, в посока повишаване качеството на услугите и улесняване на достъпа до тях, могат да бъдат намерени в партньорства в местните общности и като корпоративна социална отговорност в средите на местния бизнес. Неизползван потенциал има и в местния активизъм и доброволчеството в подкрепа на нуждаещите се деца и възрастни.

За осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа на възрастните хора на територията на община Панагюрище са разкрити 10 клуба за пенсионери и хора с увреждания, които спомагат за намаляване на риска от социална изолация.

Целите, които се поставят с предложения проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище, са:

Повишаване ангажираността на Община Панагюрище за подкрепа на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания.

Насърчаване на устойчиво социално включване в обществения живот на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания.

Осигуряване на законосъобразно, целесъобразно, ефикасно и ефективно разходване на средствата на клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

Подкрепа на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания чрез регламентиране дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания като форма за социална интеграция.

Законосъобразност, целесъобразност, ефикасност и ефективност при разходването на отпуснатите бюджетни средства за функционирането на клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

Предстои новата Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище да бъде гласувана от общинските съветници на предстоящата утре сесия на местния парламент.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn