Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година

На 15 септември в Сесийната зала на Община Панагюрище се състоя публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2019-та година.

На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Панагюрище Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, кметове на кметства, общински съветници, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ в община Панагюрище Цветана Якова, служители на общинска администрация. Нямаше граждани, проявили интерес към обсъждането.

Финансовият директор г-жа Якова представи основните параметри на миналогодишния бюджет чрез презентация. По първоначален план бюджетът на Община Панагюрище за 2019 година бе в размер на 23 040 643 лв. По-късно бе актуализиран по нормативен път, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година и Закона за публичните финанси на 24 902 535 лв. Текущото изпълнение към 31.12.2019 година е в размер на 20 107 685 лв.

Приходите за държавни дейности са в размер на 11 047 535 лв. В това число приходи от субсидии за делегирани от държавата дейности- 9 536 839 лв. Тансфери от бюдждетни сметки на министерства и ведомства- 1 159 423 лв.

Приходите от местни дейности са в размер на 9 060 340 лв. В това число данъчни приходи – 1 876 418 лв.

Неданъчни приходи: Приходите от собственост са в размер на 1 131 515 лв., Общински такси- 2 382 338 лв., в това число Такса битови отпадъци- 1 949 060 лв. Постъпления от продажби- 229 400 лв., глоби- 244 386 лв., концесии- 2 545 286 лв., дарения- 99 534 лв.. Други неданъчни приходи- 7 933 лв.

Получени субсидии: Обща изравнителна субсидия-1 288 800 лв. Субсидия за капиталови разходи-432 800 лв. Трансфер от община Стрелча – 46 419 лв.

Разходите по функции за 2019 година са: Общи държавни служби – 2 194 475 лева; Отбрана и сигурност – 458 853 лева; Образование – 8 705 765 лева; Здравеопазване – 245 523 лева; Социални грижи – 1 553 334 лева; Благоустрояване – 4 865 693 лева; Култура – 1 721 259 лева; Икономически дейности – 362 589 лева; Други некласифицирани разходи – 194 лева.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2019 година предстои да бъде приет от Общински съвет-Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn