Проверяват над 100 плувни басейна в областта

 Областната комисия по водно-спасителна дейност, председателствана от директора на РЗИ д-р Фани Петрова, започва през месец юни контролна дейност по изпълнението на заповедта на областния управител за намаляване на водните инциденти в област Пазарджик.

В периода 12-17 юни Областната комисия по ВСД ще извърши проверки на водните площи – язовири и микроязовири, а от 10 до 19 юли – на плувните басейни. В област Пазарджик  като обекти с обществено предназначение са регистрирани 101 плувни басейна. От тях 65 са открити басейни, а 36 са закрити.

При контрола ще бъде проследено спазването на няколко основни изисквания: сформирани ли са общински комисии по водно-спасителна дейност (със заповед на кмета на съответната община), извършени ли са проверки на състоянието на водните площи и  обезопасяването им и представени ли са протоколи с констатации от проверките; спазва ли се Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, (обн. ДВ бр. 65/1996год.)  за наличие на обозначителни табели: указателни, забранителни и предупредителни.

Преди началото на активния летен сезон всички собственици на басейни получават типови предписания от РЗИ с подробни указания, касаещи максималното им обезопасяване (съгласно изискванията на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка).

Основните изисквания са басейните да имат регистрация, да са осигурени с водноспасителни кадри с необходимото оборудване и свидетелства за правоспособност, собствениците да представят протоколи от анализи на  водата по микробиологични и химични показатели, удостоверяващи нейните качества, и документ за извършени от лицензирана фирма обработки на теренните площи около басейните.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn