Програма за профилактика на векторно предавани инфекции в област Пазарджик бе приета от Епизоотичната комисия

От марсилска треска през 2013 г. в Пазарджишка област са заболели 43-ма души, през 2014 г. 21, от тях 1 с летален изход, а от началото на 2015 г. са регистрирани 7 заболели. Основен преносител на това заболяване е кучешкият кърлеж, именно затова основната профилактика се свежда до редуциране на популацията на свободно скитащите кучета. Данните са представени по време на заседание на Областната епизоотична комисия, преминало под председателството на зам. областния управител Стефан Мирев, съобщават от Областна администрация-Пазарджик.

На срещата са обсъдени актуални въпроси, свързани с епизоотичната и епидемиологичната обстановка в страната и в област Пазарджик. Членовете на комисията са разгледали и одобрили изготвената от РЗИ Областна програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции /ВПИ/ в област Пазарджик.
Основни източници на векторно предаваните инфекции в природата са дивите животни и птици. Настъпилите климатични промени водят до изменения в местообитанията им и увеличаване числеността на техните популации, до постепенно заличаване на границите между типичните природни огнища и населените места. Това увеличава риска от контакт с хората и вероятността за предаване на тези заболявания. От тази група заразни болести най-честите са Марсилска треска, Лаймска борелиоза /Лаймска болест/, Ку-треска и др.
Векторно-предаваните трансмисивни инфекции при хората през последното десетилетие значително нараства. С решение на Министерски съвет през миналата година бе приета Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г., чиято цел е намаляване на заболяванията от векторно-предавани инфекции.
В областната програма за профилактика на /ВПИ/ са предвидени организационни дейности, обучения и информационно осигуряване с материали за профилактика и борба с ВПИ. Основна роля при изпълнението на тази програма имат РЗИ, ОДБХ, Областната и общинските администрации, медиите. Предстои изработване на областни и общински работни планове по програмата. ВПИ ще бъдат периодично проследявани и ще се изготвя доклад с анализ за състоянието на заболеваемостта в Пазарджишка област.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn