Продължават обследванията за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Панагюрище

Общинска администрация-Панагюрище обяви обществена поръчка за „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификати на многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Включени в обществената поръчка са многофамилна едропанелна жилищна сграда от две блок-секции, находяща се в ж.к. „ОЕ-I“ бл.6”, многофамилна едропанелна жилищна сграда от четири блок-секции, находяща се на ул. „Делчо Спасов” в два подобекта:  „ПРОГРЕС 2015“, блок 9 и  „01 ПРОГРЕС 2015“, бл. 10,11,12, многофамилна едропанелна жилищна сграда от две блок-секции, находяща се в ж.к. „Оптикоелектрон-I“ бл.5, вх.А,Б и многофамилна едропанелна жилищна сграда от три блок-секции, находяща се на ул. „Незабравка” №9, бл.2.

Общата прогнозната стойност на поръчката е 135 191 лева без ДДС. Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 16 май 2016 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn