Продължава адаптирането на българското законодателство с Конвенцията за правата на хората с увреждания

Правителството прие План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020). Документът очертава конкретните стъпки и определя ролята и функциите на отделните държавни органи и заинтересовани страни.

Заложени са осем стратегическите цели, свързани с определяне на отговорни органи за координиране и мониторинг на прилагането на Конвенцията, формиране на експертна група за координиране изпълнението на планираните дейности, както и иницииране на промени на настоящата нормативна уредба, въз основа на вече приетите концепции. Особен акцент в плана е изготвянето на дългосрочна Национална стратегия за хората с увреждания в контекста на прилагане разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Финансирането на Плана ще се осъществява в рамките на държавния бюджет и други източници.

Проектът на Плана е обсъден и приет от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Той беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТСП.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn