Продължава анкетното проучване за енергийния преход. Вижте как да се включите в изследването

Община Панагюрище напомня на всички свои жители, че анкетното проучване сред местното население относно информираността за Зелената сделка, нагласите на хората за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и обединяването им в енергийни общности продължава.

Припомняме, че публичната анкета стартира в средата на месец февруари тази година, като част от проект „Активни граждани за енергийно независими общини” №791, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg.

Проучването сред жителите на община Панагюрище е  анонимно и не изисква регистрация и споделяне на лични данни.

Последвайте линка, за да се включите в изследването – https://www.surveymonkey.com/r/Panagiurishte.

Получените резултати ще помогнат за целенасоченото изработване на информационни материали, които да повишат информираността на гражданите за Зеления преход, който на местно равнище насърчава производството на енергия от възобновяеми източници, разпространява енергийната демокрация и намалява енергийната бедност.

Проектът беше представен пред панагюрската общественост на официална пресконференция, непосредствено преди стартиране на анкетното проучване. На събитието присъстваха кметът на Община Панагюрище – г-н Никола Белишки, председателят на АБГР – г-н Ергин Емин, председателят на БЕМФ – г-н Иван Хиновски, Изпълнителният директор на ИПУРИ – г-жа Цвета Димитрова,  ръководителят на проекта – г-жа Ралица Маринова, служители от Общинска администрация – Панагюрище, граждани, представители на местни и регионални медии.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът ще се реализира в периода 01.11.2021 – 30.04.2024 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn