Продължава спадът в строителството в област Пазарджик

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 48 жилищни сгради с 65 жилища в тях и с 11 336 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 80 други сгради с 25 118 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.6%, жилищата в тях – с 45.4%, а общата им застроена площ – с 21.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 5.9%, но разгънатата застроена площ се увеличава с 24.1%. Това съобщиха от ТСБ Юг.
В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради е в почти същия размер, докато броят на жилищата бележи спад с близо 18%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 170, Пловдив – 170, Варна – 109, София – 107, и Бургас – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 913, Пловдив – 714, Бургас – 509, Варна – 503, и Русе – 221. От статистиката отчитат спад не само в издадените разрешителни, но и в започналото строителство. През третото тримесечие на 2016 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 32 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 8 144 кв. м обща застроена площ, и на 37 други сгради с 28 254 кв. м РЗП. Спадът е около 14% за жилищните сгради и 44% – за броя на жилищата в тях. Броят на започнатите други сгради се намалява със 7.5%, докато тяхната обща застроена площ се увеличава със 176.5%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна – 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора – 56 жилищни и 53 други сгради; София – 61 жилищни сгради и 40 други сгради.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn